ÇEVREYE DUYARLI SATIN ALMA

İşletmemiz bu konuda;

 Atık ayrışımlarına dikkat ederek atığı kaynağında ayrıştırmaya ve geri kazanılmasına yardımcı olmaya,

 Yerel tedarikçiden hizmet alarak bölge kalkınmasına destek olmaya,

 Çevreye verebileceği zararlardan dolayı tehlikeli maddeler ve kimyasalların yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerektiği kadar kullanılmasına,

 Satın alınacak ürünlerin çevre dostu ve geri dönüştürülebilir olmasına ,

 Doğal kaynakları gerektiğinden fazla kullanmamaya ve bu konuda personel ve misafirlerin aynı hassasiyeti göstermesine,

 Toplu ürün alarak çıkabilecek atıkları azaltmaya,

 Tassarufu ilke edinerek israfı olabildiğince azaltmaya,

 Tehdit altındaki türler ve satılması yasak olan türleri (balık, ağaç, bitki, av hayvanı, vb.) dikkate alarak hizmet almaya,

özen göstermektedir.

Çevreye Duyarlı Satın Alma PDF