SÜRDÜREBİLİRLİK POLİTİKASI

  • Homepage
  • SÜRDÜREBİLİRLİK POLİTİKASI

Campus Hıll Hotel ailesi olarak yalnızca bugünü değil yarını ve gelecek nesilleri de düşünerek sürdürülebilirlik bakış açısını personellerimize, misafirlerimize ve hizmet aldığımız tedarikçilerimize kazandırmayı amaçlamaktayız.

Bu bağlamda;

Misafirlerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını tespit ederek, çalışmalarımıza buna uygun şekilde devam edip, daha iyi bir hizmet sunmayı,

Ürün ve hizmet alımında ekonomik, geri dönüştürülebilir ve çevreye duyarlılık konularına dikkat etmeyi,

Atık ayrışımlarına dikkat ederek atığı kaynağında ayrıştırmaya ve geri kazanılmasına yardımcı olup çevre kirliliğinin önüne geçmeyi,

Personellerimiz ve misafirlerimizi sürdürülebilirlik konusunda bilinçlendirmeyi,

Doğal kaynakların verimli şekilde kullanılmasını,

Hava, su, toprak kirliliğini önlemek için çalışmalar yapmayı,

Kendimizi her zaman bir adım ileri taşıyabilmek için hedefler belirlemeyi,

İşe alım süreçlerinde tüm personellerin eşit haklara sahip olması, din, dil, ırk, cinsiyet, renk, engel durumu, ekonomik durum ayrımı yapılmamasını,

Bütün çalışma arkadaşlarımıza standartlara uygun sağlıklı ve güvenli bir ortam sunmayı,

Bölgesel halkı destekleyecek faaliyetlere katkı sağlamayı,

Yöre halkına tesisimizde çalışma fırsatı tanımayı,

Kültürel mirasımızı korumayı, anlatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı,

Misafirlerimizin ve personellerimizin kişisel bilgilerinin korunmasını,

Misafirlerimiz ve personellerimizden olumlu veya olumsuz fark etmeksizin gelen bütün geri dönüşleri dikkate alarak kendimizi bu yönde geliştirmeyi,

Sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek hizmet kalitemizi arttırmayı,

hedeflemekteyiz.

Sürdürülebilirlik Politikası PDF